2003 DANISH Open

Men's Singles

Highlights: Men's Singles

China

4

 • 11 - 5
 • 11 - 3
 • 10 - 12
 • 24 - 22
 • 12 - 10

1

Read More
1 CHN
CHN
2 CHUANG Chih-Yuan CHUANG Chih-Yuan TPE
TPE
3 왕리친 왕리친
Wang Liqin
CHN
CHN

Women's Singles

Highlights: Women's Singles
ZHANG Yining

ZHANG Yining

4

 • 6 - 11
 • 11 - 6
 • 11 - 8
 • 11 - 9
 • 11 - 7

1

Read More
1 ZHANG Yining ZHANG Yining
2 TOTH Krisztina TOTH Krisztina HUN
HUN
3 ZHANG Yining ZHANG Yining

Men's Doubles

Highlights: Men's Doubles

China

 

WANG Hao

China

4

 • 11 - 5
 • 12 - 10
 • 8 - 11
 • 11 - 9
 • 12 - 10

1

Read More
 
KRZESZEWSKI Tomasz

KRZESZEWSKI Tomasz

Women's Doubles

Highlights: Women's Doubles

Guo Yue

China

 
NIU Jianfeng

NIU Jianfeng

4

 • 11 - 9
 • 6 - 11
 • 11 - 9
 • 11 - 9
 • 10 - 12
 • 11 - 8

2

Read More
SONG Ah Sim

SONG Ah Sim

 

Tie Yana

Hong Kong

U21 Men's Singles

Highlights: U21 Men's Singles
KONGSGAARD Christian

KONGSGAARD Christian

4

 • 11 - 8
 • 10 - 12
 • 11 - 9
 • 12 - 10
 • 11 - 3

1

Read More

WU Chih-Chi

Taiwan

U21 Women's Singles

Highlights: U21 Women's Singles

4

 • 11 - 9
 • 15 - 13
 • 11 - 3
 • 11 - 3

0

Read More
LU Yun-Feng

LU Yun-Feng

1 HIRANO Sayaka HIRANO Sayaka JPN
JPN
2 LU Yun-Feng LU Yun-Feng
3 LU Yun-Feng LU Yun-Feng

Top Players

Country

Style

Welcome to the table tennis Navi!

Sign up!