2005 World Table Tennis Championships

Men's Singles

Highlights: Men's Singles

왕리친

China

4

 • 11 - 9
 • 3 - 11
 • 8 - 11
 • 11 - 9
 • 11 - 9
 • 11 - 7

2

Read More

China

1 왕리친 왕리친
Wang Liqin
CHN
CHN
2 CHN
CHN
3 Michael Maze Michael Maze DEN
DEN

Women's Singles

Highlights: Women's Singles
ZHANG Yining

ZHANG Yining

4

 • 5 - 11
 • 11 - 7
 • 11 - 7
 • 4 - 11
 • 11 - 8
 • 13 - 11

2

Read More
GUO Yan (1982)

GUO Yan (1982)

Men's Doubles

Highlights: Men's Doubles
KONG Linghui

KONG Linghui

 

WANG Hao

China

4

 • 11 - 9
 • 11 - 3
 • 11 - 9
 • 7 - 11
 • 11 - 6

1

Read More

BOLL Timo

Germany

 

SUSS Christian

Germany

Women's Doubles

Highlights: Women's Doubles
WANG Nan

WANG Nan

 
ZHANG Yining

ZHANG Yining

4

 • 11 - 4
 • 11 - 5
 • 10 - 12
 • 11 - 9
 • 11 - 5

1

Read More

Guo Yue

China

 
NIU Jianfeng

NIU Jianfeng

1 WANG Nan WANG Nan
ZHANG Yining ZHANG Yining
2 NIU Jianfeng NIU Jianfeng
Guo Yue Guo Yue CHN
CHN
3 ZHANG Rui ZHANG Rui CHN
CHN
GUO Yan (1982) GUO Yan (1982)

Mixed Doubles

Highlights: Mixed Doubles

왕리친

China

 

Guo Yue

China

4

 • 11 - 4
 • 6 - 11
 • 6 - 11
 • 11 - 7
 • 11 - 9
 • 7 - 11
 • 11 - 6

3

Read More

LIU Guozheng

China

 
BAI Yang

BAI Yang

Welcome to the table tennis Navi!

Sign up!