2006 QATAR Open

Men's Singles

Highlights: Men's Singles

왕리친

China

4

 • 11 - 7
 • 11 - 8
 • 11 - 4
 • 9 - 11
 • 3 - 11
 • 11 - 9

2

Read More

China

1 왕리친 왕리친
Wang Liqin
CHN
CHN
2 CHN
CHN
3 WANG Hao WANG Hao CHN
CHN

Women's Singles

Highlights: Women's Singles
ZHANG Yining

ZHANG Yining

4

 • 14 - 12
 • 14 - 12
 • 11 - 6
 • 6 - 11
 • 11 - 6

1

Read More

Men's Doubles

Highlights: Men's Doubles

WANG Hao

China

 

왕리친

China

4

 • 7 - 11
 • 11 - 8
 • 11 - 8
 • 11 - 9
 • 11 - 6

1

Read More

BOLL Timo

Germany

 

SUSS Christian

Germany

1 WANG Hao WANG Hao CHN
CHN
왕리친 왕리친
Wang Liqin
CHN
CHN
2 BOLL Timo BOLL Timo GER
GER
SUSS Christian SUSS Christian GER
GER
3 LI Ching LI Ching
CHN
CHN

Women's Doubles

Highlights: Women's Doubles
WANG Nan

WANG Nan

 
ZHANG Yining

ZHANG Yining

4

 • 11 - 3
 • 9 - 11
 • 11 - 6
 • 11 - 13
 • 11 - 6
 • 9 - 11
 • 12 - 10

3

Read More

Tie Yana

Hong Kong

 

ZHANG Rui

China

U21 Men's Singles

Highlights: U21 Men's Singles

JIANG Tianyi

Hong Kong

4

 • 12 - 10
 • 11 - 13
 • 11 - 9
 • 11 - 6
 • 11 - 9

1

Read More
1 JIANG Tianyi JIANG Tianyi HKG
HKG
2 OVTCHAROV Dimitrij OVTCHAROV Dimitrij GER
GER
3 AXELQVIST Johan AXELQVIST Johan

U21 Women's Singles

Highlights: U21 Women's Singles

LI Qiangbing

Austria

4

 • 9 - 11
 • 11 - 7
 • 11 - 6
 • 12 - 10
 • 11 - 7

1

Read More

PROKHOROVA Yulia

Russian Federation

1 LI Qiangbing LI Qiangbing AUT
AUT
2 PROKHOROVA Yulia PROKHOROVA Yulia RUS
RUS
3 BOLSHAKOVA Natalia BOLSHAKOVA Natalia

Top Players

Country

Style

Welcome to the table tennis Navi!

Sign up!