All match results between Qian Tianyi and Ni Xia Lian

Qian Tianyi

China World Ranking 17 

Qian Tianyi 2 Win

Ni Xia Lian

Luxembourg Wolrd Ranking 53 

Ni Xia Lian 0 Win

Saudi Smash 2024 (KSA)

Women's Singles Best 64 (2024-05-05 14:20)

3

 • 13 - 15
 • 9 - 11
 • 11 - 7
 • 12 - 10
 • 11 - 7

2

2022 WTT Feeder Olomouc

Women's Singles Semifinal (2022-08-28 10:45)

4

 • 8 - 11
 • 11 - 7
 • 11 - 9
 • 5 - 11
 • 13 - 11
 • 11 - 7

2

Top Players

Country

Style

Welcome to the table tennis Navi!

Sign up!